โน็ตบุ๊ค Acer 4750,4752,4755

 อาการเสียจะคลายๆๆๆกันครับ เช่น

    ไฟไม่เข้า,เปิดแล้วค้าง,เปิดติดไม่ขึ้นภาพ,คีร์บอร์ดใช้ไม่ได้เป็นบางปุ่ม,เปิดเสียงร้อง

อาการเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดจากระบบไฟครับซ่อมได้ครับ